pallet gỗ mã 4w2000

Mẫu: 4W2000
Đơn vị mm
Kích thước 1200 x 800 x 150
Chất liệu Gỗ keo
Tải trọng 2000 KG
Số hướng nâng
Khoảng cách nan gỗ 40
Định dạng Dài Rộng Cao Số lượng
Nan trên 1200 100 20 6
Nan liên kết 800 100 20 3
Cục đố 100 90 80 9
Nan dưới 1200 100 20 3

Comments are closed.