Pallet gỗ mã: 4W1000ML

Pallet gỗ 4 hướng nâng Mã 4W1000ML   Mã: 4W1000ML Đơn vị mm Kích thước tham khảo 1200 x 1000 x 125 Chất liệu Gỗ keo Tải trọng 1000 KG Số hướng nâng 4  Khoảng cách ...

Pallet gỗ mã 2W2000

Mã: 2W2000 Đơn vị mm Kích thước 1100 x 1100 x 130 Chất liệu Gỗ keo Đơn vị 2000 KG Số hướng nâng 2 Khoảng cách nan gỗ 43 Định dạng Dài Rộng Cao Số lượng Top Dec...

Page 2 of 212