Chúng tôi có khả năng cung cấp dịch vụ khử trùng cho tất cả các loại mặt hàng Pallet gỗ và Thùng gỗ.
Với đội ngũ nhân viên nhiều kinh nghiệm và được đào tạo kiến thức chuyên môn một cách bài bản, chúng tôi tự tin đáp ứng yêu cầu của khách hàng một cách cao nhất.

Chứng thư khử nhiệt

Chứng thư Uy Phương

Hai phương pháp khử trùng theo tiêu chuẩn ISPM 15 mà chúng tôi cung cấp bao gồm:

1.Xử lý bằng hơi nóng (Heat treatment):

Nguyên liệu đóng gói bằng gỗ được làm nóng phù hợp với quy định về nhiệt độvà thời gian cụ thể, nhằm đạt được nhiệt độ tối thiểu tại lõi gỗ là 560Ctrong thời gian 30 phút. Việc xử lý nhiệt được thể hiện bằng chữ HT trong dấu tiêu chuẩn.

2. Khử trùng bằng Methyl Bromide (MB):

Nguyên liệu đóng gói bằng gỗ (pallet, tấm nâng, vật chèn lót, tấm gỗ kê, hòm, thùng, các bảng đỡ, các đai và các đồ chèn khác) cần được khử trùng bằng Methyl Bromide. Việc xử lý này được ghi bằng chữ MB trong dấu tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn tối thiểu cho việc xử lý khử trùng bằng MBđối với nguyên liệu đóng gói bằng gỗ. Nhiệt độ tối thiểu khi thực hiện khử trùng không thấp hơn 100 ° C.

Comments are closed.