Pallet gỗ nên dùng loại gỗ gì?

Ở Việt Nam, thông thường có 2 loại gỗ chính được dùng để sản xuất pallet gỗ đó là gỗ Keo và gỗ Cao Su. Trong đó gỗ Keo thì chỉ có ở miền Bắc, còn gỗ Cao Su thì chỉ có ở miền Nam. Gỗ Keo và gỗ Cao Su có đặc đi...

khi nào cần khử trùng pallet gỗ

Để trả lời câu hỏi khi nào cần phải khử trùng pallet gỗ, trước tiên chúng ta hãy xem khử trùng pallet gỗ là gì Khái niệm khử trùng gỗ. Khi bạn xuất khẩu hàng hóa có sử dụng pallet gỗ, thùng gỗ hoặc các vật liệu c...

Phương pháp xếp hàng trong container

Khi xếp hàng vào container, nếu hàng là nhiều loại pallet gỗ, thùng gỗ không đồng nhất về kích thước, khối lượng, vật chất thì hàng hóa được tuân thủ theo một số nguyên tắc sau: Hàng nặng xếp ở dưới, hàng nhẹ đặt...

Pallet gỗ mã 2W1500

Mã: 2W1500 Đơn vị mm Kích thước tham khảo 1100 x 1100 x 130 Chất liệu Gỗ keo Tải trọng 1500 KG Số hướng nâng 2 Khoảng cách nan gỗ 43 Định dạng Dài Rộng Cao Số lượng...

Pallet gỗ mã 2N500

Mã: 2N500 Đơn vị mm Kích thước tham khảo 1000 x 1000 x 120 Chất liệu Gỗ keo Tải trọng 500 KG Số hướng nâng 2  Khoảng cách nan gỗ 35 Định dạng Dài Rộng  Cao Số lượng...

Pallet gỗ mã 4W2500

Pallet gỗ model: 4W2500 Đơn vị mm Kích thước tham khảo 1200 x 800 x 146 Chất liệu Gỗ keo Tải trọng 2500 KG Số hướng nâng 4  Khoảng cách nan gỗ 50 Định dạng Long Wide ...

Pallet gỗ mã 4W1500

MODEL: 4W1500 Unit mm Dimensions 1200 x 800 x 140 Materials Acacia Load 1500 KG Ways 4 ways Deck Spacing 75 Type Long Wide High Quantity Top Deckboard 1200 1...

Pallet gỗ mã 4W1000

MODEL: 4W1000 Đơn vị mm Kích thước 1200 x 1000 x 140 Chất liệu Gỗ keo Tải trọng 1000 KG Số hướng nâng 4  Khoảng cách nan gỗ 73 Định dạng Dài Rộng Cao Số lượng ...

Pallet gỗ mã 4W100

  Mẫu: 4W100 Đơn vị mm Kích thước tham khảo 1200 x 1000 x 135 Chất liệu Gỗ keo Tải trọng 100 KG Số hướng nâng 4  Khoảng cách nan gỗ 150 Định dạng Dài Rộng Ca...

Pallet gỗ mã 4W2000

Mẫu: 4W2000 Đơn vị mm Kích thước 1200 x 800 x 150 Chất liệu Gỗ keo Tải trọng 2000 KG Số hướng nâng 4  Khoảng cách nan gỗ 40 Định dạng Dài Rộng Cao Số lượng Nan...

Pallet gỗ dán

Mẫu: 4PW150 Đơn vị mm Kích thước 1200 x 1000 x 126 Chất liệu Ván ép Tải trọng 150 KG Số hướng nâng 4  Khoảng cách nan 0 Định dạng Dài Rộng Cao Số lượng Nan trê...

Thùng gỗ dán gấp gọn

- Tự lắp ghép một cách dễ dàng - Có thể xếp chồng nhiều lượt lên nhau - Dễ dàng tháo dỡ hàng hóa - Không tốn diện tích lưu kho - Tiết kiệm tối đa chi phí vận chuyển Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được bá...

Page 1 of 3123