Tag: container

Phương pháp xếp hàng trong container

Khi xếp hàng vào container, nếu hàng là nhiều loại pallet gỗ, thùng gỗ không đồng nhất về kích thước, khối lượng, vật chất thì hàng hóa được tuân thủ theo một số nguyên tắc sau: Hàng nặng xếp ở dưới, hàng nhẹ đặt...