Tag: khử trùng pallet gỗ

khi nào cần khử trùng pallet gỗ

Để trả lời câu hỏi khi nào cần phải khử trùng pallet gỗ, trước tiên chúng ta hãy xem khử trùng pallet gỗ là gì Khái niệm khử trùng gỗ. Khi bạn xuất khẩu hàng hóa có sử dụng pallet gỗ, thùng gỗ hoặc các vật liệu c...

Quy trình khử trùng theo tiêu chuẩn ISPM15

Hiện nay tiêu chuẩn ISPM15 được đánh giá là tiêu chuẩn chung nhất cho việc xử lý pallet và vật liệu chèn lót bằng gỗ. 1/ Phạm vi áp dụng: Tiêu chuẩn này quy định các biện pháp kiểm dịch thực vật nhằm làm giảm nguy...