Tag: đặc điểm pallet gỗ

Pallet gỗ mã 2W2000

Mã: 2W2000 Đơn vị mm Kích thước 1100 x 1100 x 130 Chất liệu Gỗ keo Đơn vị 2000 KG Số hướng nâng 2 Khoảng cách nan gỗ 43 Định dạng Dài Rộng Cao Số lượng Top Dec...