Tag: pallet gỗ giá rẻ

Pallet gỗ mã 2W1500

Mã: 2W1500 Đơn vị mm Kích thước tham khảo 1100 x 1100 x 130 Chất liệu Gỗ keo Tải trọng 1500 KG Số hướng nâng 2 Khoảng cách nan gỗ 43 Định dạng Dài Rộng Cao Số lượng...

Pallet gỗ mã 2N500

Mã: 2N500 Đơn vị mm Kích thước tham khảo 1000 x 1000 x 120 Chất liệu Gỗ keo Tải trọng 500 KG Số hướng nâng 2  Khoảng cách nan gỗ 35 Định dạng Dài Rộng  Cao Số lượng...

Pallet gỗ mã 4W2500

Pallet gỗ model: 4W2500 Đơn vị mm Kích thước tham khảo 1200 x 800 x 146 Chất liệu Gỗ keo Tải trọng 2500 KG Số hướng nâng 4  Khoảng cách nan gỗ 50 Định dạng Long Wide ...