Pallet gỗ mã 4W2500

Pallet gỗ model: 4W2500 Đơn vị mm Kích thước tham khảo 1200 x 800 x 146 Chất liệu Gỗ keo Tải trọng 2500 KG Số hướng nâng 4  Khoảng cách nan gỗ 50 Định dạng Long Wide ...

Pallet gỗ mã 4W1000

MODEL: 4W1000 Đơn vị mm Kích thước 1200 x 1000 x 140 Chất liệu Gỗ keo Tải trọng 1000 KG Số hướng nâng 4  Khoảng cách nan gỗ 73 Định dạng Dài Rộng Cao Số lượng ...

Pallet gỗ mã 4W100

  Mẫu: 4W100 Đơn vị mm Kích thước tham khảo 1200 x 1000 x 135 Chất liệu Gỗ keo Tải trọng 100 KG Số hướng nâng 4  Khoảng cách nan gỗ 150 Định dạng Dài Rộng Ca...

Pallet gỗ mã 4W2000

Mẫu: 4W2000 Đơn vị mm Kích thước 1200 x 800 x 150 Chất liệu Gỗ keo Tải trọng 2000 KG Số hướng nâng 4  Khoảng cách nan gỗ 40 Định dạng Dài Rộng Cao Số lượng Nan...

Pallet gỗ mã 4W3000

Pallet gỗ mã 4 hướng nâng mã 4W3000   Mã: 4W3000 Đơn vị mm Kích thước 850 x 850 x 150 Chất liệu Gỗ keo Tải trọng 3000 KG Số hướng nâng 4  Khoảng cách nan gỗ 5...

Pallet gỗ mã: 4W1000ML

Pallet gỗ 4 hướng nâng Mã 4W1000ML   Mã: 4W1000ML Đơn vị mm Kích thước tham khảo 1200 x 1000 x 125 Chất liệu Gỗ keo Tải trọng 1000 KG Số hướng nâng 4  Khoảng cách ...