Tag: pallet gỗ hà nội

Quy trình khử trùng theo tiêu chuẩn ISPM15

Hiện nay tiêu chuẩn ISPM15 được đánh giá là tiêu chuẩn chung nhất cho việc xử lý pallet và vật liệu chèn lót bằng gỗ. 1/ Phạm vi áp dụng: Tiêu chuẩn này quy định các biện pháp kiểm dịch thực vật nhằm làm giảm nguy...