pallet gỗ mã 4w100

 

Mẫu: 4W100
Đơn vị mm
Kích thước tham khảo 1200 x 1000 x 135
Chất liệu Gỗ keo
Tải trọng 100 KG
Số hướng nâng
Khoảng cách nan gỗ 150
Định dạng Dài Rộng Cao Số lượng
Nan trên 1200 80 15 5
Nan liên kết 1000 70 15 3
Cục đố 110 90 70 2
Nan dưới 1 1200 70 15 3
Nan dưới 2 860 70 15 3

Pallet với 4 hướng nâng, số lượng thanh nan ít  chịu được tải trọng nhỏ phù hợp đặt các mặt hàng nhẹ.

Comments are closed.